Rozmiar: A A
Kontrast: A
/
Informacja publiczna
Informacja publiczna

DOSTĘP DO iNFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Zgodnie z ustawą, informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art. 10. ust. 2).

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio na adres Straż Miejska Wrocławia: ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

UWAGA:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204 poz.1195, wprowadzajacej m.in. regulacje dotyczace zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej, Straż Miejska Wrocławia zgodnie z Art.23b ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2001r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) zobowiązuje podmioty pragnące wykorzystać ponownie informacje publiczne zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Wrocławia do stosowania warunków określonych w Art.23b ust. 2 p. 1,2,3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi załącznik do rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz.U.2012 poz.94).

Zgłoszenia całodobowe

Zadzwoń do nas: 986
lub wyślij SMS: 608 302 302
interwencje@smwroclaw.pl

Tu zgłosisz spalanie odpadów

TU ZGŁOSISZ SPALNIE ODPADÓW

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten fakt.
Zgłoś sprawę!

WEŹ DOPŁATĘ I ZMIEŃ PIEC

WEŹ DOPŁATĘ I ZMIEŃ PIEC

Wymień piec bez wkładu własnego, korzystając jedynie z dofinansowania od miasta.
Tu dowiesz się więcej!

"MINI RATOWNIK"

"MINI RATOWNIK"

Autorski program z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Tu dowiesz się więcej!

konkursy

zgłoś mowę nienawiści

mówię stop nienawiści

Tu zgłosisz sprawę!

centrum informacji urzędu Miejskiego

teleinformatyczne centrum obsługi mieszkańca Wrocławia

Zadzwoń!

ferie ze strażą

zajęcia profilaktyczno – prewencyjne ze strażą

Nasze działania!