Rozmiar: A A
Kontrast: A
/
/
O PROGRAMIE NASZ STRAŻNIK

O PROGRAMIE NASZ STRAŻNIK

Cele Strażników Osiedlowych

 • Celem działań Strażników Osiedlowych Straży Miejskiej jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawa mieszkańcom poszczególnych osiedli
 • Podejmowanie czynności prewencyjnych i edukacyjnych we współpracy z podmiotami działającymi na osiedlu (Rady Osiedli, Policja, Mops, Urzędu Miasta, placówki światowe, lokalne organizacje), zmierzających do podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
 • Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców osiedla
 • Inicjacja działań na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa na osiedlu
 • Budowanie pozytywnego wizerunku strażnika i wzrost zaufania społecznego do straży miejskiej, jako formacji działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zadania Strażników Osiedlowych

 • Stały kontakt z mieszkańcami, radami osiedli, udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.
 • Patrolowanie osiedla z uwagą na miejsca występowania zakłóceń ładu i porządku publicznego, w tym przede wszystkim:- miejsc gromadzenia się osób spożywajacych alkohol i popełniania naruszń ustawy o wychowaniu z trzeźwości, placów zabaw, podwórek, placówek oświatowych.
 • Szczegółowa kontrola czystości i porządku w rejonie w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Udzielanie pomocy osobom bezdomnym poprzez informowanie o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia, współpraca z pracownikami MOPS-u
 • Kontrole miejsc parkowania pojazdów niezgodnie z przepisami
 • Kontrola osiedla pod kątem ujawniania pojazdów długotrwale nieużytkowanych oraz zlecanie ich usuwania
 • Rozpoznanie przydzielonego rejonu służbowego pod względem terenowym, osobowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.

STRAŻNIK OSIEDLOWY – JESTEŚMY BLIŻEJ WAS !

Zgłoszenia całodobowe

Zadzwoń do nas: 986
lub wyślij SMS: 608 302 302
interwencje@smwroclaw.pl

Tu zgłosisz spalanie odpadów

TU ZGŁOSISZ SPALNIE ODPADÓW

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten fakt.
Zgłoś sprawę!

WEŹ DOPŁATĘ I ZMIEŃ PIEC

WEŹ DOPŁATĘ I ZMIEŃ PIEC

Wymień piec bez wkładu własnego, korzystając jedynie z dofinansowania od miasta.
Tu dowiesz się więcej!

"MINI RATOWNIK"

"MINI RATOWNIK"

Autorski program z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Tu dowiesz się więcej!

konkursy

zgłoś mowę nienawiści

mówię stop nienawiści

Tu zgłosisz sprawę!

centrum informacji urzędu Miejskiego

teleinformatyczne centrum obsługi mieszkańca Wrocławia

Zadzwoń!

ferie ze strażą

zajęcia profilaktyczno – prewencyjne ze strażą

Nasze działania!