Rozmiar: A A
Kontrast: A
/
/
Poznaj nas

Poznaj nas

Od 28 lat dbamy o Wrocław i jego mieszkańców. Obszar naszych działań obejmuje m.in. ochronę spokoju mieszkańców i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia strażnicy miejscy współdziałają z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli. Zależy nam na budowaniu i podnoszeniu jakości życia mieszkańców, studentów, turystów, jak i osób przebywających czasowo w naszym mieście.

Stąd hasło: „W służbie społeczności lokalnej”.

Współpracujemy z:

 • Policją
 • Radami Osiedli Wrocławia
 • Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
 • Placówkami oświatowymi
 • Organizacjami pożytku publicznego
 • Stowarzyszeniami na rzecz ochrony praw zwierząt
 • Fundacjami
 • i oczywiście mieszkańcami

 

Sprawy mieszkańców traktujemy priorytetowo, szczególnie jesteśmy nastawieni na działania profilaktyczne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Pomoc dzieciom w drodze do szkoły, jak również kontrole otoczenia placówek, to zadania stałe naszych strażników. Współdziałamy z gronem pedagogicznym, z organizacjami społecznymi prowadzącymi świetlice środowiskowe. Strażnicy prowadzą zajęcia profilaktyczno – prewencyjne oraz zajęcia tematyczne, przed feriami zimowymi przypominają zasady bezpiecznej zabawy na śniegu, jesienią mówią o zagrożeniach związanych z wypalaniem traw, latem przygotowują dzieci do bezpiecznego spędzenia wakacji.

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • Przewidywanie zagrożeń
 • Uświadomienie o zagrożeniach występujących zarówno w szkole jak i poza nią
 • Unikanie zagrożeń
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
 • Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia
 • Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół
 • Ograniczenie skali zjawisk i zachowań szczególnie dzieci i młodzieży, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia

 

Prezentowana tematyka zajęć jest dostosowana do wieku słuchaczy i odbywają się w następujących blokach tematycznych:

 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Bezpieczny rowerzysta (karta rowerowa)
 • Bezpieczne wakacje / Bezpiecznie nad wodą / Bezpieczny turysta
 • Bezpieczne ferie zimowe
 • Bezpieczna szkoła i dom – (bezpieczne zachowania)
 • Uwaga groźny pies
 • Obcy wokół nas (zasada ograniczonego zaufania wobec obcych)
 • Eko Strażnik (segregacja odpadów, czyste powietrze, spalanie odpadów)
 • Mini Ratownik (udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej)
 • Cyberprzemoc – Zagrożenia w sieci (internet, telefon komórkowy)
 • Mowa nienawiści (zagrożenia, przeciwdziałanie)
 • Bądź świadomy – odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane wykroczenia
 • Stop przemocy – Agresja rówieśnicza (sprawcy i ich ofiary)
 • Uzależnienia (narkotyki, tytoń, alkohol, dopalacze)
 • Grupy destruktywne – Sekty kryminogenne
 • Subkultury młodzieżowe
 • Straż Miejska we Wrocławiu – rola i działania w gminie (zapoznanie uczniów z zakresem działań Straży Miejskiej oraz jej uprawnień, zadań i obowiązków na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w gminie
 • Historia Miasta Wrocławia / Szlakiem Wrocławskich Krasnali

 

Zajęcia w szkołach prowadzą strażnicy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Każdego roku staramy się aktualizować tematy, dostosowując je do potrzeb szkół, w których prowadzimy zajęcia. Dodatkowo w ramach zadań prowadzimy szereg konkursów i festynów. Stale uczestniczymy w pogadankach, zespołach wychowawczych oraz spotkaniach z rodzicami, co pozwala nam wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom i problemom dzisiejszej młodzieży.

Straż Miejska Wrocławia od wielu lat prowadzi również zajęcia profilaktyczno – prewencyjne dla dorosłych mieszkańców naszego miasta, które realizowane są cyklicznie bądź na  prośbę placówek oświatowych, domów kultury, klubów seniora, rad osiedli i innych instytucji samorządowych:

 • Bezpieczny Senior
 • Eko Senior
 • Historia Miasta Wrocławia
 • Władza rodzicielska – Odpowiedzialność karna nieletnich
 • Cyberprzemoc – Prawo w sieci
 • Narkotyki / Dopalacze / Środki psychoaktywne
 • Mowa nienawiści
 • Czyste powietrze / Spalanie odpadów
 • Bezpieczna kobieta w mieście

 

Nasze wieloletnie doświadczenie pomogło nam wypracować efektywne mechanizmy pracy jak i współpracy, które ukierunkowane są na indywidualny rozwój każdego pracownika. Dlatego stawiamy na ludzi i zespół!

Dołącz do nas!

 Oferujemy:

– stabilność zatrudnienia:

 • umowa o pracę

– atrakcyjny system wynagrodzeń:

 • dodatki za wieloletnią pracę
 • dodatki za pracę w godzinach nocnych
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”
 • premie i nagrody uznaniowe

– możliwości rozwoju i korzyści:                                  

 • atrakcyjne szkolenia m.in. z taktyki i techniki interwencji, pierwszej pomocy, przepisów prawa w tym przepisów prawa miejscowego
 • aplikanci odbywają praktykę w różnych oddziałach Straży Miejskiej, dzięki czemu każdy znajdzie miejsce dla siebie
 • wysoko wykwalifikowana kadra szkoleniowa uczy właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • ukończony kurs podstawowy Strażnika Gminnego kwalifikuje do pracy w Straży Miejskiej na terenie całej Polski
 • stawiamy na podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pracowników

– dodatkowe benefity:

 • możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe
 • dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych rodzajów pomocy socjalnej
 • profesjonalne zaplecze sportowo – rekreacyjne
 • karta FitSport
 • korzystne ubezpieczenie indywidualne

Zgłoszenia całodobowe

Zadzwoń do nas: 986
lub wyślij SMS: 608 302 302
interwencje@smwroclaw.pl

Tu zgłosisz spalanie odpadów

TU ZGŁOSISZ SPALNIE ODPADÓW

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten fakt.
Zgłoś sprawę!

WEŹ DOPŁATĘ I ZMIEŃ PIEC

WEŹ DOPŁATĘ I ZMIEŃ PIEC

Wymień piec bez wkładu własnego, korzystając jedynie z dofinansowania od miasta.
Tu dowiesz się więcej!

"MINI RATOWNIK"

"MINI RATOWNIK"

Autorski program z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Tu dowiesz się więcej!

konkursy

zgłoś mowę nienawiści

mówię stop nienawiści

Tu zgłosisz sprawę!

centrum informacji urzędu Miejskiego

teleinformatyczne centrum obsługi mieszkańca Wrocławia

Zadzwoń!

ferie ze strażą

zajęcia profilaktyczno – prewencyjne ze strażą

Nasze działania!